فایتر

رأی وحدت رویه 616 دیوان عالی کشور در خصوص تخلف از مفاد …

رأي وحدت رويه 616 ديوان عالي کشور در خصوص تخلف از مفاد …
رأی وحدت رویه ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی (۳۸۶) … رأی: در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه ۴۳۱ ۷۵.۷.۱۴ شعبه ۲۸ دادگاه …

رأی وحدت رویه ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص تخلف از مفاد …
رأی وحدت رویه ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی (۳۸۶). جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از …

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور – دادگستری …

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – سامانه هوشمند قوانین
616, 1376/03/06, تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی (386), به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن …

حقوق – آراء وحدت رویه ( قسمت هشتم)

وکالت آنلاین – نسخه چاپیماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد …

تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا" پیمان یاتعهدارزی نامیده … – …

تخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحا" پيمان ياتعهدارزي ناميده … – …
www.ghavanin.ir/detail.asp?id=18201

Print – وزارت اطلاعات
www.vaja.ir/portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=NEWS…ID…

الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با …
jlviews.ir/article-1-1108-fa.pdf

چاپ این مقاله
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka/article/download/9778/1261

حقوق: بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد
www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=2927
۲۰ بهمن ۱۳۹۰ –

منشور حقوق شهروندی
media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf

ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ – وزارت نفت
www.mop.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=5391070a-5386-4610-8603…

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور – روزنامه …
rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2374
۲۶ آذر ۱۳۹۳ –

Untitled – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
qazahrm.ir/LinkClick.aspx?fileticket=daxuRkwTPKs%3D&tabid=583…3…

Page 1 Page 2 آرای وحدت رویه مرتبط با قانون مجازات سال …
https://www.ghadamyar.com/…/ARAYE_VAHDAT_RAVIE_MO92_%5BGhadamYar…

1– رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع …
www.bums.ac.ir/shares/manager/manager/hoghoghi/lows/gh-91-59.doc

آرای جزای عمومی – موسسه سماء ارائه دهنده خدمات حقوقی و اداری
www.samalaw.com/component/content/article/134-arae-keifari/2475-x

آرای وحدت رویه – قائمیه
download.ghbook.ir/downloads.php?id=3240&file=3240-f-13900805…

اصول مدیریت ادعا – مرتضی آمری نیا | پرسش و پاسخ های قراردادی
https://claimlaws.ir/پرسش-و-پاسخ-های-قراردادی/
۹ مرداد ۱۳۹۵ –

جرائم ارزی – فصلنامه آفاق امنیت
ps.ihu.ac.ir/article_200520_f03844206e006abda4c3080f97e195cc.pdf
۱۵ آذر ۱۳۹۵ –

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد
https://hawzah.net/fa/Article/View/90383/بررسی-وجه-التزام-مندرج-در-قرارداد

دانشنامه حقوق | آرای مربوط به قانون تجارت
www.lawdirectory.ir/آرای-مربوط-قانون-تجارت/
۱۳ فروردین ۱۳۹۵ –

رأي شماره793 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص برقراري …
www.dastour.ir/Brows/?lid=310422

دیون پولی برای تاخیر در ادای وجه التزام – دانشگاه فردوسی مشهد
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1054520.pdf

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین – دیوان عدالت اداری
divan-edalat.ir/detail/605

نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
https://www.cbi.ir/page/2569.aspx
۲۸ بهمن ۱۳۸۳ –

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی – آرای وحدت رویه …
hoghoghi.blogfa.com/post/163/آرای-وحدت-رویه-دیوانعالی-در-حقوق-جزای-تخصصی-2

دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در آﯾﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ 522 ﻣﺎدة – فصلنامه …
lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_57983_3a6e1825d07c9e583ee1c76899a47084….

وبلاگ خاص حقوق کار و تامین اجتماعی
www.barmesad56.blogfa.com/
۲۳ مهر ۱۳۹۱ –

موسسه حقوقی رهپویان اندیشه عدالت | آراء وحدت رویه سال 1397
raelaw.ir/?page_id=129

ماده ١٣٣ لایحه برنامه توسعه ششم؛ اصلاح مقررات مربوط به …
https://www.isna.ir/…/ماده-١٣٣-لایحه-برنامه-توسعه-ششم-اصلاح-مقررات-مربوط-به-انت…
۳ بهمن ۱۳۹۵ –

هو الحاكم – بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد
sft-hoghoghi.blogfa.com/post/1

تمام آرای وحدت رویه کیفری تا سال ۱۳۹۴ – موسسه بین المللی …
https://arikeadl.ir/357-2/

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور – موسسه حقوقی و …
www.lawtaha.com/ruledetails?itemId=30307

ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗ ﻲ ﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻴ ﻫﻔﺘﻤ ﻲ ﮐﺎ – پست
www.post.ir/_Legal/Documents/main.pdf

«تعيين مورد معامله»
alr.iauctb.ac.ir/article_512089_8eedbed56d6e951812d0ddc57fc69e14.pdf

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ – WIPO
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fa/ir/ir038fa.pdf

دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎرم – سازمان تعزیرات حکومتی
www.tazirat.gov.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/Daftar-4.pdf

آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های …
https://www.niopdc.ir/Content/media/image/2019/01/97073_orig.pdf

آراء وحدت رویه کیفری – موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
www.chatredanesh.com/page/1/286/default.aspx
نکته: در خصوص رأی وحدت رویه مذکور و قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری آقای … ٧ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم …

e 001-115
isfahanbar.org/images/docs/files/000001/nf00001840-1.pdf

فروشگاه مارکت سنتر