فایتر

سازمان های مردم نهاد و بررسی حقوقی شکل گیری و فعالیت آن – …
https://www.yasa.co/blog/legal-review-of-the-formation-and-activities-of-ngos/

نقش و عملکرد سازمان هاي مردم نهاد در حفظ و ارتقاي سلامت جامعه
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222647

سازمان های مردم نهاد )NGOها( در ایران
https://www.nabz-iran.com/sites/default/files/iran_associations_primer_fa_0.pdf

نهاد در های مردم مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان ایران و …
https://jcl.ut.ac.ir/article_55775_e36ed1fa2bca2f5ebe7158054c7ec355.pdf

چالش‌های حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران – حامیان جامعه مدنی
irancso.com/مقالات/438-چالش‌های-حقوقی-سازمان‌های-مردم-نهاد-در-ایران.html
برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهار سنجه ومولفه درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره …

بررسی انواع سازمان‌های مردم‌نهاد و ارزیابی عملکرد آن‌ها در شهر شیراز
www.jmsp.ir/article_73344.html
۱۶ مهر ۱۳۹۷ –

بررسی سازمان های مردم نهاد در ایران (سَمَن) | مرجع دانلود …
سازمان مردم نهاد (سمن) در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ …

نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوران‌های …

ﻧﻬﺎد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ا

وضعیت سازمانهای مردم نهاد | معاونت امور زنان و خانواده
women.gov.ir/home/atlas/257
ردیف. استان. تعداد. ۱. آذربایجان شرقی. ۱۱۳. ۲. آذربایجان غربی. ۶۳. ۳. اردبیل. ۴۲. ۴. اصفهان. ۱۶۶. ۵. ایلام. ۵۶. ۶. البرز. ۷۹. ۷. بوشهر. ۱۲۱. ۸. تهران. ۲۳۳. ۹. چهار و محال …

NGO سازمانهای مردم نهاد چیست و چگونه بوجود می آید – FUI
www.ffui.se/ngo——.pdf

پاورپوینت بررسی سازمانهای مردم نهاد در ایران – فورکیا
filetalaei.4kia.ir/info/484108/پاورپوینت-بررسی-سازمانهای-مردم-نهاد-در-ایران/
پاورپوینت بررسی سازمانهای مردم نهاد در ایران. تعریف سازمان مردم‌نهاد (به اختصار: سَمَن). سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است …

آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر …
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/993
مقاله حاضر به‌طور کلی نیم نگاهی به جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در ایران دارد و به‌طور خاص … متأسفانه بررسی طرح مزبور نشان میدهد که دغدغه اصلی طراحان، نه تنها تقویت و …

راهبردهای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند کیفری (نقد و …
nashr.majles.ir/article_266.html

ویکی‌پدیا:نظرخواهی/ثبت سازمان مردم‌نهاد ویکی‌مدیا در ایران – …
https://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا…/ثبت_سازمان_مردم‌نهاد_ویکی‌مدیا_در_ایران

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( …
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق …

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد : ﻋ – مرکز پژوهشهای مجلس

اخالق مشارکت در سازمان های مردم نهاد – مطالعات راهبردی بسیج
انقالب اسالمی، اخالق مشارکت، سازمان های مردم نهاد، بسيج مستضعفان. 1. دانشيار علوم … برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران مورد مطالعه قرار دهد و طی يک بررسی.

مقاله بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه اجتماعی – …
https://www.civilica.com/Paper-CSCONF01-CSCONF01_104=بررسی-نقش-سازمان-های…

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب …
www.civilica.com/PdfExport-ICRBS01_257=بررسی-نقش-سازمان-های-مردم-نهاد-در-تح…

آيين نامه اجرايي تاسيس وفعاليت سازمانهاي مردم نهاد …
ejtemaee.kb-p.ir/Portal/file/?266203/آيين-نامه-اجرايي-تاسيس…سازمانهاي-مردم-نهاد…

پاورپوینت درمورد بررسی سازمانهای مردم نهاد در ایران – دانلود …
https://sourceboook.ir/پاورپوینت-درمورد-بررسی-سازمانهای-مرد/
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ –

سازمان‌های مردم‌ نهاد (ngo)، یکی از محورهای توسعه!! (مقاله کامل) | …
shaaf-charity.ir/سازمان‌های-مردم-نهاد-ngo،-یکی-از-محورهای/

بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران – …
smsism.ir/smart/بررسی-نقشهای-فعلی-سازمانهای-مردم-نهاد/

Sociology – بررسی نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهاد درتوسعه …
sociology2006.blogfa.com/post/28
Sociology – بررسی نقش و جایگاه سازمانهای مردمنهاد درتوسعه روستا – … در گذشته دور در ایران نیز، تشکلهایی مشابه، با ساختار سنتی ایجاد شده بودند که برای حل …

سازمان‌های مردم‌نهاد با نگاه ریزبینانه کاستی‌ها را شناسایی و …
https://www.isna.ir/…/سازمان-های-مردم-نهاد-با-نگاه-ریزبینانه-کاستی-ها-را-شناسایی-و
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ –

سازمان‌های غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزش‌های فرهنگی ایران
priw.ir/article-1-530-fa.pdf

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کارکنان سازمان …
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/…/unodc-trains-ngos-staff-for-pilots-of-…

بررسی سازوکار ایجاد کنفدراسیون شبکه‌های سمن | پایگاه …
otaghiranonline.ir/news/10720
۴ شهریور ۱۳۹۷ –

سازمان مردم نهاد – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سازمان+مردم+نهاد&topic_3=499734

شبکه‌ای متشکل از سازمان‌های مردم‌نهاد با دغدغه درمان سرطان – …
https://mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/what-s…/2756-2756

اصل مقاله – نشریات علمی دانشگاه
journals.pnu.ac.ir/article_4220_272bdb4d8d0ed480597c2efbbb8ea14b.pdf

بررسی تأثیر سازمانهای غیردولتی برتوسعه اجتماعی دراستان …
rdch.ir/files/site1/files/سازمانهای_غیر_دولتی.PDF

بررسی تواناییها و مشکلات سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهری …
www.padafandpartovi.ir/ViewItem/146233/148867

اداره كل سازمانهاي بين المللي و موافقتنامه هاي فرهنگي – …
dioca.icro.ir/index.aspx?pageid=38370&p=1

جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق توسعه ملی – پنجمین …
5cp.olgou.ir/papers/314.pdf

در همایش بررسی آسیب شناسی و توسعه سازمان های مردم نهاد …
https://www.fekrshahr.ir/node/5704

سازمان‌های غیر دولتی – User Wizard
جنگ اطلاعات: پشت پرده حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد، واقعيتي پنهان … وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اروپا و سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران

طرح تاسیس سازمان‌های مردم نهاد فردا در صحن مجلس بررسی می …

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

لایحه اداره سازمان های مردم نهاد در انتظار بررسی و تصویب دولت – …
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ –

بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران – …
سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ایران درراستای حفظ وحمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، فعالانه در جهت جلب مشارکت های مردمی، آموزش و اطلاع رسانی، مشارکت و …

بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران

ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

فروشگاه مارکت سنتر