فایتر

شش سبک پرورشی و تربیتی که باید به هنگام بزرگ کردن کودکان اوتیسمی از آن اجتناب شود

شش سبک پرورشی و تربیتی که باید به هنگام بزرگ کردن …
https://irautism.org/شش-سبک-پرورشی-که-باید-به-هنگام-بزرگ-کردن/

ویندی چانگ: اوتیسم – آنچه ما می دانیم (و آنچه هنوز نمی دانیم) | …
https://www.ted.com/talks/wendy_chung_autism_what_we…/transcript?…

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر