فایتر

کتاب «نامه نگاری در زبان انگلیسیaftab.cc

کتاب «نامه نگاری در زبان انگلیسی» مرجع خوبی برای نوشتن …
https://aftab.cc/article/1325
۱۱ آبان ۱۳۹۴ –

کتاب آموزش نامه نگاری انگلیسی (نسخه الکترونیکی) – …
کتاب آموزش نامه نگاری انگلیسی، کتابی ست کارآمد در جهت یادگیری نامه نگاری در زبان انگلیسی که ویژه کسانی است که سطح زبان انگلیسی شان بالاتر از B1 می …

آموزش اصول نامه نگاری انگلیسی جهت مکاتبات بازرگانی – …
تنها تسلط به زبان انگلیسی کافی نمی باشد بلکه باید با اصول نامه نگاری نیز آشنا بود …. ۳٫ آدرس ایمیل کسی که باید رونوشت پیام را دریافت کند (cc: carbon copy)

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر