فایتر

تحقیق درباره اثربخشي برنامه های آموزشي (مدل كرك پاتريك)

اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک)
www.ensani.ir/storage/Files/20110209165536-0%20(379).pdf

اثربخشی آموزش با الگوی کرک پاتریک – ایـران آکـادمـی

پاتریک کرک سوم مدل سطح بر مبنای منتخب های آموزشی دوره …

مقالات مرتبط با مدل کرک پاتریک – پایگاه مجلات تخصصی …
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد … آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پاتریک.

اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک – طرح درس …

مدیریت آموزش – اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك)

مقاله کاربرد مدل کرک پاتریک در ارزیابی میزان اثربخشی دوره …
کاربرد مدل کرک پاتریک در ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی مدیریت بحران در شریانه ای حیاتی برای کارشناسان مدیریت بحران 4 استان زلزله زده شمالغرب …

کاربرد مدل کرک پاتریک در ارزیابی میزان اثربخشی دوره های …

ارزیابی اثربخش دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بر اساس …
ijnv.ir/browse.php?a_id=161&sid=1&slc_lang=fa

اثربخشی دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران …
ijme.mui.ac.ir/article-1-1384-fa.pdf

الگوی کرک‌پاتریک: چارچوبی برای ارزشیابی اثربخشی …
ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=3093&sid=1&slc_lang=fa

روش کرک پاتریک در اندازه گیری اثربخشی آموزش های سازمانی …
https://hrmacy.ir/index.php/گاه-نوشته-ها/kirkpatrick
مدل کرک پاتریک در زمره الگوهای هدف گرا محسوب میشود که یک چهارچوب چند بعدی برای … الگوی پاتریک اثربخشی برنامه ها را در چهار سطح مورد ارزیابی قرار میدهد که …

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزش بهداشت اصناف کشور …
tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=699&sid=1&slc_lang=fa
مظلومی محمودآباد سید سعید، میرزایی محسن، میرزایی علویجه مهدی. ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزش بهداشت اصناف کشور مبتنی بر مدل کرک پاتریک. طلوع بهداشت.

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز …
iieshrm.ir/article-1-368-fa.pdf
واژه. های کلیدی. ارزشیابی، اثربخشی، آموزش ضمن خدمت، کرک پاتریک، جک فیلیپس،. CIPP ….. پذیرفته شده برای ارزشیابی برنامه های آموزشی مدل کرک پاتریک است.

ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی بر اساس مدل …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316475

اثربخشي دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153287

کارکرد برنامه‌های آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار …
mri.modares.ac.ir/article-21-3382-fa.pdf

ارزشیابی اثربخشی کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی مغزی در …
journal.icns.org.ir/article-1-461-fa.pdf

تحقیق در مورد اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك) – …
smsism.ir/report/تحقیق-در-مورد-اثربخشي-برنامه-های-آموزش/

ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت احیای قلبی – ریوی: …
dsme.hums.ac.ir/article-1-112-fa.pdf

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده برای شرکت‌های …
jinev.iaut.ac.ir/article_521619.html

ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه …
https://jsm.ut.ac.ir/article_36226.html

ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی بر اساس مدل …
entezami.sinaweb.net/article_49850.html

ارزیابی واکنش فراگیران از دوره های کوتاه مدت آموزش …
shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50011.html

اصل مقاله 303.95 K – فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ijee.ias.ac.ir/article_602_2ea92d413af28e05bc38d8b023dcebeb.pdf

مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك) – …
shobheclip.ir/compress/مقاله-درباره-اثربخشي-برنامه-های-آموزش-2/
مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك). فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 13اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك …

استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای …
www.jstandardization.ir/article_58064_b39e67ac34dfa6ba7c7f54f29eca0b4d.pdf

ارزیابی اثربخشی طرح آیه های تمدن: مورد مطالعه استان همدان
journals.ihu.ac.ir/article_202067_5e1037c1511e1b2b0f6b15b331ac3d2e.pdf

الگوی چهارسطحی اثربخشی کرک پاتریک – توسعه شایستگی

تحقیق اثربخشی برنامه های آموزشی(مدل کرک پاتریک),الگوهای …
علوم انسانی تحقیق اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك) 1955185 … عمومی و آزاد پاورپوینت نظرات اندیشمندان غربی درباره قرآن کریم نظرات اندیشمندان غربی …

دانلود فایل ( تحقیق اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك))

مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان – …

(DOC) تجربه ای در ارزشیابی دوره های آموزش کارکنان | …

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ارائه شده برای اعضای …
هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای شرکتهای … و غیرکشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل کرک پاتریک.

دانلود مقاله در مورد اثربخشی، حوزوی، دانش، ، مجازی، کارکنان – …

سنجش اثربخشی دوره های آموزشی – پایگاه مقالات علمی مدیریت
system.parsiblog.com/Posts/757/سنجش+اثربخشي+دوره+هاي+آموزشي/

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
https://irandoc.ac.ir/sites/fa/files/…/pattern-assessing-effectiveness-training-courses.pdf

اصل مقاله (478.75 K) – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
www.jdem.ir/article_409_bac1eb0c4f7c4d65b7d032b317954ce6.pdf
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ –

مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك) – …
bestwow.ir/step/مقاله-درباره-اثربخشي-برنامه-های-آموزش-2/
مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك). فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 13اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك …

مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك) – منو …
charge-rightel.ir/menu/مقاله-درباره-اثربخشي-برنامه-های-آموزش-2/
مقاله درباره اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك). فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 13اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل اثربخشی کرک پاتریک – …
pishineh.blagfa.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مدل-اثربخشی-ک/
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ –

مطالعه اثربخشی دوره های آموزش مجازی از دیدگاه … – مجله آموزش …
ihej.ir/article-1-731-fa.pdf

آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره . ﺷـﺪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ و ﮐﺎرﺷ – فصلنامه …
jorar.ir/article-1-388-fa.pdf

پایان نامه اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره …
www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-اثربخشی-دوره-آموزش-ضمن-خدمت-فاوا-برای-معلمان-دوره-…

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر